Behandling av personuppgifter på Teen Challenge.

För att kunna bedriva vår verksamhet behöver vi på Teen Challenge hantera personuppgifter. Detta sker på lite olika sätt beroende på vilken typ av verksamhet och uppdrag det handlar om.
Teamare
Ansökningshandlingar sparas inlåst och används för att göra en rättvis bedömning om personen är lämplig som teamare och påbörja sökt kurs. Endast behörig personal har tillgång till ansökningshandlingarna. Under teamåret administreras ett flertal listor som är nödvändiga för att kunna genomföra arbetet och kursen. Uppgifter om teamare sparas för att kunna lämna ut intyg i efterhand, samt kontakta tidigare teamare i samband med vissa evenemang som arrangeras av Teen Challenge.

Deltagare i evenemang
Teen Challenge sparar nödvändiga kontaktuppgifter till personer som deltar i något av våra evenemang. Detta för att kunna administrera deltagaravgifter och liknande. Som deltagare kan man bli kontaktad upp till två år efter avslutat evenemang för information om Teen Challenge eller liknande kommande satsningar.

Gåvogivare
Gåvogivare som uppger kontaktinformation får regelbundet nyhetsmejl för att kunna få inblick i verksamheten och följa vad gåvorna går till. Två år efter att Teen Challenge tagit emot den senaste gåvan ska Gåvogivaren tas bort från utskicken.

Prenumerant på nyhetsmejl
Teen Challenge skickar regelbundet nyhetsmejl till de som aktivt har bett om att få det. Nyhetsmejlen innehåller uppdateringar kring vad som händer, kortare uppmuntran och information. Utskicken kommer alltid innehålla en länk för att avregistrera sig. Personer som önskar bli borttagna ur våra register kan när som helst höra av sig för att bli borttagna:

 

Teen Challenge Sverige
Götabro Kursgård

692 93 Kumla

Tel. 0706 604963

kontoret@teenchallenge.se

 

Kontoret