Bibelterminen är en bibelskola som handlar om JESUS och DIG

Visionen för alla våra bibelskolor på Götabro är att få forma, träna och sända unga människor till att bli äkta lärjungar till Jesus! Så bibelskola handlar om Jesus och dig. Men också om den här världen. Att den tro DU har ska få händer och fötter så att det liv du lever med Jesus får påverka fler än dig själv.

Vad handlar Bibelterminen om?

Bibelterminen är en terminslång bibelskola som går under vårterminen. Visionen för Bibelterminen är att du ska få lära känna Jesus bättre, att du ska få en stadig grund att bygga vidare på och att du ska formas och växa som lärjunge. Detta tror vi sker genom undervisning, reflektion, andlig vägledning, erfarenheter tillsammans med Jesus och i den kristna gemenskapen med varandra.

Kort om kursen

  • Studier och internat på Götabro kursgård
  • En termin
  • En praktikvecka
  • Frivillig veckopraktik på Kumlaanstalten eller i Teen Challenges Cityteam.
  • Mentorskap under hela kursen
  • Kursen är studiemedelsberättigad

Mer info om Bibelterminen, ekonomi, boende, mm finnsHÄR

facebook-button+2instagramvimeoIcon