Teen Challenge är en allkristen organisation som samarbetar med olika kristna församlingar. Vi har ett nära samarbete med Evangeliska Frikyrkan som driver Götabro, där vi har vår bas. Vår önskan är att  vi genom skolan och teamen, kan få vara till välsignelse för allt Guds folk.

Vårt uppdrag kan sammanfattas i fyra ledord:

Lärjungaträning Att vara efterföljare till Jesus eller lärjunge, är att växa som människa med Jesus som förebild. Bibelskolan är en tid för eleven att bygga sitt liv på Jesus, den fasta klippan. Skolan ger praktisk bibelundervisning, utrustning till ett fungerande liv och en tjänande livsstil. Lärjungaskapet är viktig del i skolan och i teamen.

Socialt arbete Jesus bryr sig om alla människor. I skolan får eleverna redskap att kunna hjälpa utsatta människor. Våra team möter många varje vecka som har stora behov av någon som har tid att lyssna och hjälpa. Vi vill gå dit vi tror att Jesus skulle ha gått och beröra så som Han skulle ha berört.

Mission Vi vill vara med och sända ut en ny våg av unga missionärer från Sverige. En del av detta är i elevernas praktik utomlands. Vi gör också en missionsresa varje år med teamare och elever. Vi stöttar också olika missionsprojekt, t.ex. TC Slovenien där man driver ett rehabiliteringshem för missbrukare.

Evangelisation Hela året evangeliserar teamen i olika miljöer. Vi vill ha evigheten framför ögonen i allt vi gör. Vi vill uppmuntra till vardaglig och personlig evangelisation. Det börjar i det lilla. I vårt närområde Örebro vill vi  finnas tillgängliga på stan för att sprida Jesu kärlek. På bibelskolan förekommer en del studieresor där evangelisation ingår som en ingrediens.


“VI TRÄNAR OCH SÄNDER UNGA KRISTNA SOM I ORD OCH HANDLING ÄLSKAR UTSATTA MÄNNISKOR IN I HIMLEN.”

Det är nu mer än 60 år sedan David Wilkerson började arbetet med att nå de mest fruktade och utsatta på New Yorks gator med det livsförvandlande budskapet om Jesus Kristus – och det är fantastiskt.

Vad som dock är än mer spännande är att visionen fortfarande lever.

Vi vill träna genom att utbilda människor genom lärjungaskolan. Vi vill sända genom att jobba med teamverksamhet. Vi vill i ord och handling leva ett liv som Jesu lärjungar. Vi vill älska utsatta människor genom vårt sociala engagemang.

Vi vill också finnas bland de allra mest utsatta människorna. Vi vill leva evangeliet och göra det lilla, eller stora, vi kan för medmänniskor i nöd. Vi inom Teen Challenge vill försöka gå till de platser där vi misstänker att Jesus skulle ha varit. Och där vill vi genom handling visa en radikal och villkorslös kärlek som förvandlar liv och leder till människors frälsning!

Vi tror att evangeliet är goda nyheter för ALLA. Vi tror också att Gud vill använda ALLA, också oss, i sin stora frälsningsplan för världen. Samtidigt känner vi oss små inför uppdraget och behöver hjälp och stöttning av andra.

Med andra ord: DET FINNS ALLTID UTRYMME FÖR FLER! Också för Dig!

Välkommen att tillsammans med oss på Teen Challenge “älska utsatta människor in i himlen”.


HUR DET HELA BÖRJADE

David Wilkerson var pastor i en liten församling i Pennsylvania på den amerikanska landsbygden. En kväll i mitten på 50-talet satt han och läste Time Magazine. På ett uppslag fick han syn på en bild av en rättegång i New York City. David fångades av ett ansikte som förställde en ung pojke. Han var, tillsammans med sex andra pojkar, åtalad för ett brutalt mord. När David satt där med tidningen i handen började han gråta. Och han hörde en klar och tydlig röst i sitt huvud: Åk till New York och hjälp de där pojkarna. Han ville slå det ifrån sig. Hur skulle han, en ung lantsortspastor kunna göra något för de här våldsamma gängen? Men tanken på New York kunde inte lämna honom.

David åkte och den resan blev starten på någonting nytt och mycket stort. Ur detta föddes den nu världsvida organisationen Teen Challenge, och dess arbete för att hjälpa ungdomar som fastnat i drogernas misär.

En utförligare beskrivning av händelserna finns berättad i boken “Korset och stiletten”.

Teen Challenge internationellt är en organisation som i huvudsak arbetar med drogrehabilitering på kristen grund och med evangelisation. Nu 60 år efter att visionen föddes finns Teen Challenge i 100 länder över hela världen. Tusentals liv har blivit förvandlade och upprättade. Rehabiliteringsprogrammen för missbrukare har högre resultat än något annat program i USA.

Teen Challenge internationella hemsida: www.globaltc.org

facebook-button+2instagramvimeoIcon