TEAM

Teamar gör du på heltid. Du lever och arbetar med ditt team som består av minst två personer. En teamare är bärare av Guds rike. Väl på plats får du utmanas och testa nya områden att växa i. Du utgår från en bas, din teamplats. Vi erbjuder följande baser:

  • Bas Församling

    I en församling någonstans i Sverige har du närheten till församlingsgemenskapen  och till din handledare på plats. Där får du prova på och utvecklas i områden som att leda ungdomar och andra i en kyrka, på en fritidsgård eller en skola. Du kan i ditt team få arbeta på språkcafé eller i second hand-butik. I församlingen kan du få utmanas i att predika och på det sättet beröra med evangeliet och ditt liv. Det kan också innebära att du arbetar pionjärt och får bryta ny mark, starta upp något nytt. Alltså, lärjungar som gör lärjungar. Tillsammans. På riktigt.
  • Bas Götabro

    Med Götabro Kursgård på Närkeslätten som bas har du närheten till bibelskolorna och till Teen Challenges kontor. Någon av mentorerna där fungerar också som teamets handledare.  Där får du prova på och utvecklas i områden som att gå ut med evangelium på gatan och möta människor i missbruk, hemlöshet och fattigdom. Det kan också handla om annat organiserat socialt arbete. Från denna bas kan du också få resa till närliggande församlingar och utmanas i att predika eller dela ditt vittnesbörd och på det sättet beröra med evangeliet och ditt liv. På denna bas får du självklart också en församlingsgemenskap att växa i. Alltså, lärjungar som gör lärjungar. Tillsammans. På riktigt.

Alltså, oavsett vilken din bas är får du möjlighet att bygga församling, arbeta pionjärt, möta människor i utsatthet på olika sätt, dela ord av uppmuntran och be för människor. Du kommer att som lärjunge till Jesus få utmanas genom mötet med människor och dela och leva evangelium. I team.

TEAMÅRET

Teamåret 2017 inleds den 8 augusti på Götabro med introduktion, undervisning, bön och gemenskap. Under introveckorna finns vi med på festivalen Frizon. Där får vi bl.a. vara med och bära unga människor i bön. Under året återkommer teamen till Götabro sex gånger på teamveckor för ledarträning, coachning, gemenskap, samtal, uppmuntran och för att söka Gud  ̶  tillsammans. Vi ses också vid teamträffar på någon av teamplatserna, då mentorn kommer på teambesök och då vi åker på missionsresa tillsammans. Teamåret löper över ca 10 månader och avslutas i början av juni 2018. Det finns möjlighet att fortsätta teama flera år.

UTBILDNING

Under ditt teamår får du undervisning i det som tydligt berör teamlivet. Vi fördjupar oss i ledarskap, relationer, kommunikation, konflikthantering och om att leva i och bygga team. Vi erbjuder även andra områden i undervisningen som lärjungaträning, om Guds rike, att dela evangeliet,  att möta ungdomar, att möta människor i utsatthet, andlig vägledning, andens frukt, nådegåvorna och mycket mer. När vi möts finns bönen alltid nära, och under året får du också prova på fasta och meditation samt tyst retreat. Väljer du att fortsätta teama även ett andra eller flera år byggs undervisningen på och utökas med andra relevanta områden.

Du som teamare har en mentor på Teen Challenge samt en handledare på teamplatsen. De vägleder dig i samtal, uppmuntran och i det praktiska. De backar upp dig i allt.

EKONOMI

Teamåret är volontärt. Allt som du gör i tjänsten, utbildning och resor mellan teamveckor på Götabro och teamplatsen står Teen Challenge och teamplatsen för. Du betalar 700 kr/månad för mat och boende. Du behöver söka egna sponsorer för personliga utgifter som kläder, mobil, resor, nöjen m.m. Vi rekommenderar att du har ca 2000 kr/månad i understöd. Med Guds hjälp och egna initiativ brukar man kunna få pengar via församling, familj och vänner, som på det sättet bidrar till missionsarbete i Sverige. Vi förstår att detta inte är helt enkelt. Tycker du det verkar svårt, så prata med oss. Även detta gör vi tillsammans. Försäkring som gäller när man är i tjänst står Teen Challenge för.

VEM KAN TEAMA?

För att teama bör du ha gått någon typ av bibelskola eller har erfarenhet av ledaruppdrag i kristna sammanhang. I ansökningsprocessen för vi tillsammans en dialog kring dina erfarenheter, gåvor och lämplighet.  Du skickar in din ansökan och ditt personliga brev till oss och ber samtidigt en ledare att fylla i rekommendationen som skickas separat till Teen Challenge.

facebook-button+2instagramvimeoIcon