lärjungar som gör lärjungar till text kopiera

Är det inte det livet handlar om? Att ta rygg på någon. Att gå bredvid någon. Att låta någon följa efter. Och tillsammans följa Jesus. Att ta lärdom av varandra och dela livet  ̶  där växer vi och får rötter. I mötet som uppstår när lärjungar gör lärjungar, ger vi våra liv för varandra. Vi vill älska i ord och handling. Det kan handla om att ge en tonårstjej i en ungdomsgrupp i kyrkan eller på fritidsgården nytt hopp. Att på en parkbänk lyssna på en man som druckit sönder sina relationer. Höra hans historia, uppmuntra honom och be en bön. Eller att lära en syrisk ung man lite svenska på ett språkcafé och få honom att känna sig välkommen i vårt land. Det kan handla om att förbereda en predikan, städa ett förråd eller ta hand om barnen på en församlingshelg. Allt detta och mycket mer gör man i ett team. Lärjungar som gör lärjungar är en riktning att välja som en Jesu lärjunge. En riktning för livet.

tillsammans till text


Är det inte det livet handlar om? Att i ett individualistiskt samhälle välja laget istället för jaget. Att mot varandra få slipas och formas. Att tillsammans välja Jesus. Och vad vi än gör, så gör vi det tillsammans. Lever och arbetar i ett team. Brottas och får aha-upplevelser med vår mentor eller handledare. Ber och berättar om Jesus för den som ännu inte känner honom, tillsammans med andra som också vill berätta. I församlingen vara kropp och tillsammans få upptäcka vilka vi är i Kristus. Vad vi än gör så gör vi det tillsammans.

på rikrtigt till text kopiera


Är det inte det livet handlar om? Att det får vara på riktigt. Att det finns en nerv som går igenom hela livet. Att det känns. På riktigt. När det är lätt att lyfta blicken och se på Jesus, är det på riktigt precis som när luften gått ur och vi bara ser mörker. När det är lätt att lyfta händerna och lova Gud, är det på riktigt precis som när det är tungt och orden inte längre finns. När radikalitet betyder att gå en extra mil och leva annorlunda, även om man blir ifrågasatt. Eller när det betyder att vara stilla nära Jesus och låta rötterna gå djupt ner i hans jord och dricka av det levande vattnet  ̶  då är det på riktigt. Allt ryms och allt får vara på riktigt. För Jesus har visat hur det här livet ska levas. Nära honom. Nära varandra. Nära oss själva. I kärlek. På riktigt.

basen till text kopiera


Det vi gör är att älska i ord och handling. Får vara med och utbreda Guds rike. Delar med oss av vad Gud gjort och gör i våra liv. Det är det här vi gör, oavsett var vi är. Basen är där du bor och platsen du utgår ifrån. Basen kan vara en församling någonstans i Sverige eller Götabro där Teen Challenges kontor ligger. Du utgår från basen, dess  behov och dina gåvor. I församling, evangelisation och socialt arbete.

facebook-button+2instagramvimeoIcon