Team 2018

Våra team finns på olika platser runt om i Sverige och älskar människor. De jobbar utåtriktat för att nå människor med evangeliet. Sverige är idag ett missionsland och människorna här behöver få lära känna Jesus. Våra team finns på gatan och fritidsgården, i skolan och i kyrkan. De finns där människor finns, och lever med visionen att älska i ord och handling.

Våra team jobbar i många olika miljöer, men med ett och samma mål: ”att i ord och handling älska utsatta människor in i himlen”

facebook-button+2instagramvimeoIcon