Gud talar. Gud talar genom sitt ord. Gud talar till Dig.

Här ett vittnesbörd från Hannah som teamar i Nimbuskyrkan på Öckerö.

Under våren så har Gud talat till mig mycket genom Psalm 34. Den har gett mig en större vilja att dra mig till Gud och verkligen smaka och se vem Han är. Och försöka leva i en tillbedjan och Gudsfruktan.mde

Under teamuppstarten så var vi med böneteamet på Frizon. Det gav mig otroligt mycket att få se allt som Gud gjorde på Frizon och genom oss. Efteråt när vi skulle utvärdera Frizon så uppmuntrade Gud mig att läsa Psalm 34 igen. Då kunde jag se allt som Gud gjort under veckan i psalmen. Några exempel:

v.4 ”Lova Herren, låt oss tillsammans upphöja Hans namn!” –Versen påminde mig om hur Gud verkade i alla de 3000 besökande som var på Frizon genom lovsången. Under festivalen mötte så många personer Gud starkare och djupare genom lovsång. Från första dagen rådde frihet i uttrycken. Folk lovsjöng Gud med hela sina hjärtan!

v.6 ”De som ser upp till Honom strålar av fröjd, deras ansikten behöver ej rodna av blygsel.” – Böneteamet som vi jobbade med var en grupp där man verkligen kunde se deras närhet och kärlek till Gud. De var så fyllda av glädje och helig ande. Det strålade om dem. De var också otroligt frimodiga och uppmuntrande varandra utan blygsel. Detta uppmuntrade mig, särskilt hur gruppen visade på Jesus.

v.18–19 – ”När de rättfärdiga ropar hör Herren, Han räddar dem ur all nöd. Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta och frälsar dem som har en bedrövad ande.” En del av det vi gjorde var att vara förebedjare. När jag bad för folk så fick jag verkligen se Gud verka. Både genom många fysiska helanden så som ryggproblem och hörselnedsättningar. Men Gud rörde också många som hade det svårt, kände sig ensamma och förlorade. Det var folk som kände att Herren var nära och blev överösta av Hans kärlek och plan för dem.

Tack Gud för Ditt ord och vad Du gör. Amen!

Kontoret