Hej!
Jag heter Farshad, 22 år gammal.
 Jag vill berätta lite om hur jag fick att lära känna Jesus och hans kärlek.
Jag kan inte så bra svenska men vill gärna dela med mig och skriva lite, hoppas att ni förstår mig.

vittnesbord_F


För 3 år sidan när jag kom till Sverige, hade jag ingen tro på någon Gud. Jag kom från en annan bakgrund och jag hade en konstigt bild av kristna människor och den kristna tron. Jag försökte att vara med mig själv jag var inte social,  jätteledsen och en negativ person. 

Det är en lång historia men jag ska sammanfatta hur jag upplevt Jesus kärlek. Jag fick kontakt med kyrkan genom några personer. Jag har träffat så många kristna människor och jag fick vara på gudstjänsten. Där fick jag uppleva någonting helt annorlunda, någon speciell. Sen fick jag dela med en pastor som jobbar där, vi pratade och hon bad för mig. Sen fick jag en Bibel av henne och börjat att läsa den. 

Jag vill dela en av de Bibelverserna som jag tycker om mycket.
Det är (Filipperbrevet 4:4)

“Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er.”

Den bibelvers betyder jättemycket för mig och har förändrat mitt liv. Sen bestämde jag mig att följa Jesus och har döpt mig i församlingen pingstkyrkan. 

Vittnesbord_F

Nu efter 3år har jag gått ett år bibelskola och har växt i min tro. Jag är så glad och tacksam för ett nytt liv som Jesus gett mig. Nu är jag inte samma person som jag har varit innan jag kom till tro. Jag tänker helt annorlunda och sprida glädje och kärlek till alla som jag träffar de jag kämpar att hjälpa människor på nåt sätt. Jag längtar efter att människor ska få upptäcka Jesus och Hans kärlek. Gud är med mig hela tiden och känner hans kärlek och kraft och han säger till mig varje dag att bli inte rädd jag är med dig. 

”Han är min glädje”

Gud är så god.

Kontoret